top of page
IMG_9877.png
IMG_9973.JPG
IMG_9992.JPG
Screenshot 2020-06-14 at 20.27.23.png

Briefing - Du behöver ingen tidigare kunskap eller erfarenhet. Vårt vänliga team kommer att registrera dig och förklara allt du behöver veta, sedan följer en säkerhetsinstruktion.

 

Utrustning - Vårt team kommer att förse dig med jumpsuit och sele, skyddsglasögon och handskar. Det tar cirka 10 minuter.

Ilastning -   Du går ombord på vårt flygplan, det tar ungefär 20 minuter att komma till höjd inför uthopp, så du har gott om tid att njuta av den fantastiska utsikten.

 

3 ... 2 ... 1 ... HOPPA !! - Dörren öppnas och du kommer att känna adrenalinet rusa! Din instruktör kommer att se till att du lämnar planet säkert.

 

Frifall... "I'm free-freefalling"- Adrenalinet sparkar in när du faller i 200 km/h! Du känner inte att du faller - det är mer som en känsla av att flyga / som att du flyter på en stor luftkudde. Frifallet tar ca 45 sekunder.

 

Skärmflygning- På 1500 meters höjd kommer din instruktör att dra fallskärmen och du kommer att ha en trevlig 5 minuters flygtur under fallskärm till en säker landning på fast mark. Nu kan du njuta av utsikten och en härligt kittlande känsla i svängarna - har du tur får du till och med chansen att själv kontrollera fallskärmen.

 

Landning - Landning är smidig och enkel, din instruktör kommer att berätta när du ska lyfta benen för att möjliggöra en mild och kontrollerad landning - High five! grattis, du har precis avslutat ett fallskärmshopp!

Screenshot 2020-06-14 at 20.28.05.png
​​​Briefing - You don't need any previous knowledge or experianc our friendly team will get you signed up, explain all the options to you and give you a safety briefing.

Gear up - our team will get you sorted with a jumpsuit and harness, hat, goggles and gloves. This takes about 10min. 

Boarding call - you board our  plane, the flight will take about 20 minutes to get to altitude so you have plenty of time to take in the amazing scenery.
 3...2...1...JUMP!! - the door will open and you'll feel that rush of air! Your instructor will make sure you exit the plane safely.
Freefalling ... I'm Freefaaaaling - the adrenaline kicks in as you fall at 200km/h!  You don't feel like you're falling - it's more like you are floating on a big cushion of air / the feeling of flying.

Parachute ride - at 1500m your instructor will deploy the parachute and you will have a gentle 5 minute ride back down to earth.  This is a great time to take in the views - you may even get the chance to control the parachute yourself!
Landing - landing is smooth and easy, your instructor will tell you when to lift your legs to allow for a slow and gentle landing - High five! congratulations, you've just completed a skydive!
bottom of page