top of page
IMG_9782.JPG
Screenshot 2020-06-14 at 20.27.23.png
Screenshot 2020-06-14 at 20.28.05.png

VEM KAN HOPPA?

- nästan vem som helst!

 

 • Vikt: Max 110 kg. Om du väger mer, kontakta oss.

 • Lägnd: min 140 cm.

 • Ålder: 12 år, vårdnadshavare måste vara närvarande för hoppare under 18 år.

 • Hälsa: Normal hälsa och nykter

 • Handikapp: Vanligtvis är inte ett problem.

  Kontakta oss för mer information.

 

WHO CAN JUMP?

- almost anyone!

 • Weight: Max 110 kg. If you weigh more please contact us.

 • Legnth: min 140 cm.

 • Age: 12 years, guardian needs to be present for jumper under 18.

 • Health: Normal Health & Sober.

 • Disability: Usually is not a problem.

  Contact us for details.

bottom of page